Lees altijd de volledige subsidieregeling Emancipatie Den Haag 2021 en de Algemene Subsidieverordening Den Haag 2020.

Let op: 

 • Voor het behalen van het Roze Loper-keurmerk kunt u bij de gemeente maximaal € 3.000 aanvragen. De subsidie bestaat uit:
  - 50% van de kosten van de auditdag (onderzoek naar hoe queer-inclusief uw organisatie is.)
  - 50% van de kosten van de training of Tour d’Amour, plus maximaal 16 uur aan begeleidingskosten 
 • Voor het organiseren van alleen de training of Tour d’Amour kunt u maximaal € 800 in totaal aanvragen. 
Alle bedragen zijn zonder btw. Als uw organisatie geen btw kan verrekenen dan mag u de bedragen met btw opnemen. Andere kosten moet u zelf betalen.

Gegevens aanvrager
Rechtsvorm

Gegevens contactpersoon
Gegevens project
Voor welke activiteit vraagt u subsidie aan?

Voor welke doelgroep(en) wilt u zich inzetten?

Werkt u voor deze activiteit samen met andere organisaties? (optioneel)

Kosten
Overige documenten

Met het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u mee:

Een omschrijving van de organisatie waarin u het doel van de organisatie beschrijft. Ook geeft u aan welke band (binding) u heeft met Den Haag en waar deze binding uit bestaat. Als u (nog geen) binding met de stad heeft, geeft u aan hoe u deze binding wilt krijgen.

 • Een uitgewerkt overzicht van de activiteit, een beschrijving van de doelgroep en hoe u met de activiteit aansluit op de wensen van de doelgroep. 
 • Een beschrijving waaruit duidelijk wordt dat uw activiteit anders (onderscheidend) is dan de bestaande activiteiten in Den Haag. 
 • Een beschrijving van hoe u verder bouwt op de resultaten en ervaringen van eerdere activiteiten van de aanvrager. Met daarin een beschrijving van hoe het in de toekomst verder gaat met uw activiteit. 
 • Werkt u samen met andere organisaties, instanties en bedrijven? Beschrijf dan hoe u samenwerkt.

Een sluitende begroting (een berekening waarin u laat zien dat de kosten even hoog zijn als de inkomsten) met een dekkingsplan (een plan waarin u aangeeft hoe u aan de opgegeven inkomsten komt) en een toelichting. In de begroting meldt u duidelijk wat de status is van aanvragen die u bij andere fondsen/regelingen heeft gedaan.

Niet eerder subsidie van de gemeente ontvangen? 

Heeft u niet eerder subsidie van de gemeente ontvangen? Stuur dan ook een kopie of scan van:

 • de laatste statuten
 • uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK)
 • het laatste bankrekeningafschrift (u mag de bedragen onzichtbaar maken)